Каналізація

Переваги каналізаційних труб з ПВХ

Відразу слід виділити кілька головних гідностей, якщо ви вирішуєте використовувати у монтажі каналізаційні труби з пластику. Це їх відносна низька вартість, що в сучасному світі є, для багатьох, відправною точкою при реалізації будь-якого проекту. А найголовніше – це надійні й працездатні каналізаційні труби. На відміну від металевих аналогів, каналізаційні труби з ПВХ не схильні к наростам, що в свою чергу не завадить відведенню води. Завдяки гладкій внутрішній поверхні, пластикові труби, зберігають свій діаметр. ПВХ з’єднання, мають один суттєвий недолік, при різкому перепаді температури вони починають руйнуватися, але на противагу цього недоліку, відмінно переносять високі тиски.

Коли ви замислюєтеся про зовнішню каналізацію, використання труб з ПВХ буде відмінним рішення. Тому що стійкість до корозії, дозволить вам, значно скоротити бюджет на обслуговування всієї системи. Не варто забувати, що каналізаційні труби з пластику відмінно переносять холоду, вам не доведеться закопувати їх на велику глибину. ПВХ з’єднання і труби мають високу стійкість до впливу хімічних речовин, що дозволяє використовувати їх для транспортування сумішей або рідин різних складів. Подібні каналізаційні труби можна використовувати в системах, де стічні води мають високий вміст твердих домішок (наприклад, піску), завдяки їх високій стійкості до зношування.

Ви зможете значно скоротити час монтажу, бо каналізаційні труби з пластику легко монтувати. Завершення повного комплексу робіт по влаштуванню вашої каналізації буде виконано в найкоротші терміни, при мінімальних витратах на робочі години. Пластикові труби мають різний діаметр і конфігурацію, ви зможете змонтувати конструкції будь-якої складності за допомогою ПВХ з’єднань.

При монтажі ви будете використовувати або спеціальні кріплення: манжети, вири або зварювальні роботи. Зварювання каналізаційних труб з ПВХ здійснюється, за принципом зварювання інших пластикових термічних з’єднань. Нагрівальні лампи, муфти та спеціальні паяльники використовуються для їх скріплення.

Зараз застосовується два типи каналізаційних труб з ПВХ: напірні і безнапірні.

 1. Напірні труби виробляються з не пластифікованного полівінілхлориду. Їх переважно використовують для системи водопостачання в приватних і багатоповерхових будинках, окремих квартирах або робочих приміщеннях. Мають відмінні показники міцності й працездатності, а так само в зв’язку з особливістю конструкції, відмінно чинять опір великому напору води.
 2. У приватних будинках, дачах та для споруди системи зливу використовуються безнапірні каналізаційні труби з ПВХ, якщо там не передбачається великий напір води.

Виділимо основні переваги каналізаційних труб з пластику, перед металевими:

  1. Пластикові труби не змінюють склад води, її смак та колір.
  2. Хвороботворні бактерії не можуть жити на полімери, це дуже добре для використання труб з ПВХ на дачах, будинках та в квартирах.
  3. Гофровані труби відрізняються міцністю в експлуатації і відмінно переносять низькі температури.
  4. Мала вага даних труб, дозволяє встановлювати величезні конструкції, без застосування великої робочої сили або необхідності використання підйомних механізмів.
  5. Технології не стоять на місці і широкий вибір, та великий асортимент каналізаційних труб задовольнять будь-які ваші потреби.

Ми готові запропонувати вам, наш широкий спектр каналізаційних труб з ПВХ. Наші марки повністю відповідають високим сучасним екологічним та експлуатаційним вимогам. У нас ви знайдете найоптимальніші ціни і постійні знижкові програми, для будь-яких клієнтів.


Достоинства канализационных труб из ПВХ

Сразу следует выделить несколько главных достоинства, если вы решаете использовать в монтаже канализационные трубы из пластика. Это их относительная низкая стоимость, что в современном мире является, для многих, отправной точкой при реализации любого проекта. А самое главное – это  надёжные и работоспособные канализационные трубы. В отличие от металлических аналогов канализационные трубы из ПВХ не подвержены наростам, что в свою очередь не помешает отводу воды. Благодаря гладкой внутренней поверхности, пластиковые трубы, сохраняют свой диаметр. ПВХ соединения, имеют один существенный минус, при резком перепаде температуры они начинают разрушаться, но в противовес этого недостатка, отлично переносят высокие давления.

Когда вы задумываетесь о наружной канализации, использование труб из ПВХ будет отличным решение. Потому что устойчивость к коррозии, позволит вам, значительно сократить бюджет на обслуживание всей системы. Не стоит забывать, что канализационные трубы из пластика отлично переносят мороз, вам не придется закапывать их на большую глубину. ПВХ соединения и трубы обладают высокой стойкостью к воздействию химических веществ, что позволяет использовать их для транспортировки смесей или жидкостей различных составов. Подобные канализационные трубы можно использовать в системах, где сточные воды обладают высоким содержанием твердых примесей (к примеру, песка), благодаря их высокой стойкости к изнашиванию.

Вы сможете значительно сократить время монтажа, так как канализационные трубы из пластика легко монтировать. Завершение полного комплекса работ по устройству вашей канализации будет выполнено в кратчайшие сроки, при минимальных затратах на рабочие часы. Пластиковые трубы имеют различный диаметр и конфигурацию, вы сможете смонтировать конструкции любой сложности при помощи ПВХ соединений.

При монтаже вы будете использовать либо специальные крепежи: манжеты, муфты, омуты или сварочные работы. Сварка канализационных труб из ПВХ осуществляется, по принципу сварки прочих пластиковых термических соединений. Нагревающие лампы, муфты и специальные паяльники используются для их скрепления.

Сейчас применяется два типа канализационных труб из ПВХ: напорные и безнапорные.

 1. Напорные трубы производятся из не пластифицированного поливинилхлорида. Их преимущественно используют для системы водоснабжения в частных и многоэтажных домах, отдельных квартирах или рабочих помещениях. Имеют отличные показатели прочности и работоспособности, а так же в связи с особенностью конструкции, отлично сопротивляются большому напору воды.
 2. В частных домах, дачах и для построения дренажных систем или других больших коммуникаций используются безнапорные канализационные трубы из ПВХ, если там не предусматривается большой напор воды.

Выделим главные преимущества канализационных труб из пластика, перед металлическими:

  1. Пластиковые трубы не изменяют состав воды, её вкус и цвет
  2. Болезнетворные бактерии не могут обитать на полимерах, это очень хорошо для систем на дачах, домах и в квартирах
  3. Гофрированные трубы отличаются прочностью в эксплуатации и отлично переносят холода
  4. Малый вес данных труб, позволяет устанавливать огромные конструкции, без применения большой рабочей силы или необходимости использования подъемных механизмов
  5. Технологии не стоят на месте и широкий выбор, и большой ассортимент канализационных труб удовлетворяет ваши любые потребности

Мы готовы предложить вам, наш широкий спектр канализационных труб из ПВХ. Наши марки полностью соответствуют  высоким современным экологическим и эксплуатационным требованиям. У нас вы найдете самые оптимальные цены и постоянные скидочные программы, для любых клиентов.

Loading Loading...

All products loaded